• UKMERGĖS ŽINIOS, laikraštis

  • Gedimino g. 34/2, LT-20131 UKMERGĖ

  • Telefonas: 8 340 63826

  • Įmonės kodas: 183121372

  • PVM kodas: LT831213716

  • Tinklalapis: www.ukzinios.lt

UKZinios.lt – Ukmergės žinios  www.ukzinios.lt
 

Tinklalapio RSS srautas:

Naujasis policijos vadas: „Norėjau dirbti arčiau žmogaus“
Nau­ja­sis Vil­niaus ap­skri­ties VPK Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to va­do­vas Min­dau­gas Pet­raus­kas dar­bą mū­sų mies­te ver­ti­na kaip dar vie­ną la­bai svar­bų sa­vo dar­bi­nės veik­los eta­pą.

 
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai …

Savivaldybės darbuotojai dalijasi vasarą
Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė la­biau­siai iš­tuš­tė­ja lie­pą ir rug­pjū­tį – šis lai­ko­tar­pis grei­čiau­siai iš­graibs­to­mas atos­to­goms. Tais mė­ne­siais pa­pras­tai vie­nu me­tu atos­to­gau­ja net treč­da­lis sa­vi­val­dy­bės ad …

Vartotojų kooperatyve – euro įvedimo karštymetis
Šią sa­vai­tę Briu­se­ly­je pri­im­tas ga­lu­ti­nis spren­di­mas – Lie­tu­vai leis­ta nuo sau­sio 1 die­nos įsi­ves­ti eu­rą. Pre­ky­bi­nin­kai eu­ro įve­di­mui ruo­šia­si iš anks­to. Prie­mo­nių pla­ną pa­si­tvir­ti­no ir Uk­mer­gės ra­jo­no var …

2014 m. liepos 25 d., PENKTADIENIS, Nr. 56
 

Naujasis policijos vadas: „Norėjau dirbti arčiau žmogaus“
(Vilma Nemunaitienė)
Savivaldybės darbuotojai dalijasi vasarą
(Ligita Juodvalkienė)
Vartotojų kooperatyve – euro įvedimo karštymetis
(Ligita Juodvalkienė)
Nutraukė plaštaką
(UŽ informacija)
„Ukmerg …

Aprašymas: Ukmergės žinios – Nepriklausomas dienraštis Ukmergės krašto visuomenei

Raktažodžiai:   ukzinios, ukmerges zinios, ukzinios.lt, ukmerge, naujienos

Nuorodos:   ukzinios.lt   www.orai24.lt   www.laudenta.lt   www.vetpet.lt   www.cvmarket.lt   www.vilpra.lt   www.ukmergeskulturospuslapiai.lt   www.vmi.lt   www.ltkatalogas.lt   www.ukvm.lt   deklaravimas.vmi.lt   www.milgreta.lt   www.ukmergesduona.lt   www.ukmergefaberlic.lt   www.baidariuaukstaitija.lt