• TEISIDAS, UAB

  • L. Zamenhofo g. 5, LT-06332 VILNIUS

  • Telefonas: 8 5 2790010

  • Įmonės kodas: 124577538

  • PVM kodas: LT245775314

  • Tinklalapis: www.teisidas.lt

Teisidas – Teisės aktų rinkiniai  www.teisidas.lt
 

Tekstinė tinklalapio versija: Teisės aktų naujienos Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2014 metais, įstatymas(2013 12 17 Nr. XII-680, Žin., 2013 12 30, Nr. 140-7057) LRV nutarimasDėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ pakeitimo(2013 12 04 Nr. 1158, Žin., 2013 12 27, Nr. 134-6827) LRV nutarimasDėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ pakeitimo (2013 12 11 Nr. 1185, Žin., 2013 12 19, Nr. 130-6673) LRV nutarimasDėl Valstybinių mokslinių tyrimų institutų vadovų, jų pavaduotojų, [..]

Nuorodos:   www.teisidas.lt