• Mokestinių ginčų komisija prie LR Vyriausybės

  • Vilniaus g. 27, LT-01119 VILNIUS

  • Telefonas: 8 5 2684000

  • Įmonės kodas: 188733245

  • Tinklalapis: www.mgk.lt

Mokestinių ginčų komisija  www.mgk.lt
 

Tekstinė tinklalapio versija: Įvadas Kontaktai Naujienų prenumerata Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Komisija) yra viešasis juridinis asmuo, išlaikomas iš valstybės biudžeto. Komisija yra ikiteisminė mokestinius ginčus nagrinėjanti institucija. Komisija įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-12-03 nutarimu Nr. 1396, o jos nuostatai patvirtinti Vyriausybės 2004-09-02 nutarimu Nr. 1119. 1999 m. balandžio 15 d. Komisija buvo įregistruota kaip biudžetinė įstaiga, o 1999 m. balandžio 30 d. įvyko pirmasis Komisijos posėdis. Komisiją sudaro penki nariai, iš kurių vienas yra Komisijos pirmininkas. Šiuo metu Komisijos sudėtis yra tokia: Naujienos Komisijos pirmininkas:

 Steponas Vytautas Jurna

Komisijos nariai:

Laura Milašiūtė

Rasa  [..]

Nuorodos:   www.mgk.lt   www3.lrs.lt   www.c-i.lt