• Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla

  • Laisvės g. 69, LT-90154 PLUNGĖ

  • Telefonas: 8 448 72470

  • Įmonės kodas: 191816128

  • Tinklalapis: www.oginskiomenomokykla.lt

Istorija  www.oginskiomenomokykla.lt
 

Aprašymas: PLUNGĖS MYKOLO OGINSKIO MENO MOKYKLA – plėtoti muzikinę ir švietėjišką veiklą, ugdymo procesą orientuoti į Lietuvos, Europos bei pasaulio kultūros vertybes, ugdymo turinį ir metodus grįsti laisvanoriškumo ir demokratiškumo principais, vykdyti neformalaus ir formalaus švietimo jaunimo meninės raiškos ir kryptingo meninio ugdymo programas ir projektus, tenkinti mokinių meninio ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

Raktažodžiai:   PLUNGĖS MYKOLO OGINSKIO MENO MOKYKLA

Tekstinė tinklalapio versija: Meniu Priesaika Oginskiui Nuotraukos    Kunigaikštis Mykolas Oginskis – garsios didikų ir kunigaikščių giminės, gyvenusios apie 400 metų Lietuvoje ir dariusios didelę įtaką jos politiniam, ekonominiam ir kultūriniam  gyvenimui, palikuonis. Iš savo protėvių, garsėjusių ypatingu muzikalumu ir profesionalumu šioje meno srityje, jis paveldėjo tobulą  muzikinį išprusimą, lėmusį ir aukštą dvaro muzikinio gyvenimo lygį. Plungės muzikinės kultūros židinys XIX-XX  a. sandūroje ne tik tęsė Lietuvos dvarų muzikines tradicijas, bet ir sureikšmino lietuvių muzikos kultūrą tarptautiniame kontekste. Įsiliejęs į dvarų muzikos sąjūdį, kunigaikštis Mykolas Oginskis tiesė kelius profesionaliajai lietuvių muzikinei kultūrai, kurios pamatus klojo buvę kunigaikščio auklėtiniai, tarp jų ir lietuvių genijus M.K.Čiurlionis                1873m. M. Oginskis nusipirko iš grafo Platono Zubovo palikuonių Plungės rezidencij [..]

Nuorodos:   www.oginskiomenomokykla.lt